Azot w Inseminacji i weterynarii

Inseminacja / weterynaria

Azot Ciekły jest wykorzystywany w weterynarii (magazynowanie nasienia buhajów przeznaczonych do sztucznego unasieniania, przechowywanie szczepionek i lekarstw).