Azot w Przemyśle

Przemysł

Azot Ciekły wykorzystywany jest także w szeroko pojętym przemyśle. Podajmy więc kilka przykładów zastosowania azotu w różnych gałęziach przemysłu np. :

 

Przemysł spożywczy
( pakowanie próżniowe, mrożenie produktów spożywczych )

 

Przemysł samochodowy
( spawanie elementów, schładzanie tłoków silnikowych )

 

Przemysł ciężki / metalurgia