Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową ciekłego azotu. Posiadamy specjalistyczny transport, którym zaopatrujemy zakłady opieki zdrowotnej, laboratoria, gabinety rehabilitacyjne, gabinety dermatologiczne i restauracje. Zamówienia realizujemy od poniedziałku do piątku w możliwie najkrótszym czasie. Posiadamy karty charakterystyki, certyfikaty i deklaracje zgodności poświadczające jakość oferowanego gazu. Kserokopie w/w dokumentów otrzymują Państwo przy pierwszej dostawie. W zależności od poziomu zapotrzebowania proponujemy odpowiednie systemy magazynowania ciekłego azotu. Przy większym zużyciu oferujemy wynajem zbiorników o pojemności 230, 450 i 600 litrów. Obszar działalności obejmuje całe woj. Opolskie, Śląskie, Łódzkie, Wielkopolskie oraz Dolnośląskie.

ZASTOSOWANIE

Rehabilitacja

Dermatologia

Kriobiologia

Gastronomia