Azot w Kriobiologii

Kriobiologia

Dział biologii zajmujący się zachowaniem komórek i tkanek w niskich temperaturach, w których następuje zwolnienie procesów życiowych. Kriobiologia jest stosowana szeroko w medycynie (zamrażanie szpiku kostnego i tkanek do przeszczepu). Materiał biologiczny znajduje się w specjalistycznych naczyniach.

 

Azot ciekły jest podstawowym czynnikiem chłodzącym w bankach nasienia, klinikach leczenia niepłodności czy też w bankach organów.